Mưa

bởi Đặng Hấn
23 lượt xem

Mưa

Mưa

Nếu không có trời mưa
Thì hàng dừa ai tưới?
Cây dừa cao vời vợi
Tay ai với cho vừa?

Tây Ninh 1987
(Ghi lời bé Bình Phương)

Bài viết liên quan

Để lại bình luận