Niềm vui

bởi Đặng Hấn
39 views

Niềm vuiNiềm vui

Bé hỏi chị gà mái
– Sao cục tác rộn lên
Quả trứng hồng ở bên
Câu trả lời bé đó!

Bé hỏi con ve nhỏ:
– Vui gì mà ca vang?
– Tôi mừng hè mới sang
Ôi, nắng vàng tươi mới!

Bé hỏi bông hoa bưởi:
Có gì mà vui tươi?
Hoa kiêu hãnh trả lời:
– Tôi sắp thành quả đây!

Gà, ve, hoa hỏi lại:
– Sao bạn hát bạn cười?
– Tôi vừa được điểm mười
Các bạn ơi vui lắm!

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận