Ong và hoa

bởi Đặng Hấn
47 views

Ong và hoaOng và hoa

Hoa cho ong nhụy thơm ngon
Ong giúp hoa kết trái tròn thơm tươi
Trái ngon, mật ngọt dâng đời
Ong và hoa sống vì người, cho nhau

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận