Nón bài thơ

bởi Đặng Hấn
34 views
Nón bài thơ

Nón bài thơ (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Nón bài thơ

Em dặn: “Ở Huế về nhớ mua nón cho em”
Anh trốn bạn đi tìm, cứ lo mình vụng sắm
Trao nón rồi, hồi hộp đợi em khen
Em tủm tỉm: “Nón bài thơ… ngâm dấm!”

Bài viết liên quan

Để lại bình luận