Trang chủ

bởi Đặng Hấn
Thơ cho người lớn
Thơ
Đặng Hấn

Mùa bão – mùa măng

Bão cấp tám thổi một giờ tám mươi cây số
Bão cấp chín thổi tốc nóc nhà
Bão cấp mười hai, cấp mười ba
Bay… đổ… gãy… ầm ầm… răng rắc…

Đọc tiếp »