Câu đố về chữ (56 câu)

bởi Đặng Hấn
978 views

Câu 11

Để nguyên tăm tối mầu than
Chém ngang một nhát, sáng choang cửa nhà

» Đáp án

Chữ Đèn

Chém ngang một nhát là đánh dấu huyền.

Câu 12

Không ngờ lại được tha
Che đầu vào hang trốn
Thôi hát, hết leo cao
Mời ò e cờ phướn

» Đáp án

Chữ Thang

Thôi hát là bỏ chữ “h” không còn là chữ thang nữa mà thành chữ tang nghĩa là có đám ma.

Câu 13

Đầu bò, mình rắn, đuôi ngan
Tên bay, đạn nổ, tin sang cho mình

» Đáp án

Chữ Bắn

Trong chữ “Bò” thì phần đầu là chữ cái “b”, trong chữ “rắn” thì phần giữa là chữ “ắ”; trong chữ “ngan” phần đuôi là chữ “n”.

Ở câu 2 bắn có thể là bắn tên (bằng cung), bắn đạn (bằng súng) và “bắn tin”: bắn tin sang mụ Tú bà (Kiều).

Câu 14

Nửa đầu đựng sữa, pha trà
Toàn phần còn có nghĩa là “ngó trông”
Rau suông, hến, cá, cua đồng…
Chở xe hơi (chọn loại không ô đầu)

» Đáp án

Chữ Canh

Nửa đầu chữ canh là “ca”.

Chữ “canh” có nghĩa là canh gác hoặc ngó trông.

Câu 3 kể một số loại canh. Câu 4: canh đựng trong tô (từ chữ “ôtô” bỏ chữ “ô” đầu)

Câu 15

Đợi o một kiếp chẳng nề
Suốt đời ta chẳng nhận về mảy may

» Đáp án

Chữ Cho

“Đợi” nghĩa là “chờ”. “chờ o” là đánh vần chữ “cho”.

Chữ cho ngược nghĩa với chữ “nhận”.

Câu 16

Không đầu, không dấu thì ưa
Không đuôi, không dấu hóa thừa thãi ra
Không đầu đuôi, cứ ậm à…
Để nguyên ngon ngọt, rõ là trái cây

» Đáp án

Chữ Dưa, Dừa, Dứa

Ở câu thứ 3: ư, ừ, ứ… có thể xem là “ậm à ậm ừ!”.

Câu cuối có thể coi vừa đố, vừa giảng.

Câu 17

Chặt đầu, cất tiếng kêu thương
Cắt đuôi lại hóa to xương, lớn người
Muốn dùng, cắt cả đầu đuôi
Che mưa gió, che nắng nôi trên đầu
Nguyên lành giữ trọn trước sau
Sẽ thành một cặp bên nhau khó rời!

» Đáp án

Chữ Đôi

“Ôi” là tiếng kêu thương; “đô” là to con, lớn người; “Ô” (hay dù) để che mưa nắng.

“Đôi” cũng có nghĩa là một cặp.

Câu 18

Chặt đuôi thì ho
Che đầu thì khóc
Đầu đuôi, giấu hết
Đẻ trứng tròn vo
Giữ nguyên vẹn cho
Nở xòe cánh đẹp

» Đáp án

Chữ Hoa

Ở câu 4 muốn nhắc: O tròn như quả trứng gà.

Câu 19

Lấy ca mà để đầu em
Nóng ăn thì lạnh, nhịn thèm thì tan

» Đáp án

Chữ Kem

Chữ cái K cũng được đọc là “ca”.

Chữ “nóng ăn” ở câu 2 có nghĩa là ăn vội, ăn ngay.

Câu 20

Bóc vỏ: củ hóa thành hoa!
Lột lần vỏ nữa: hiện ra trứng tròn
No cơm, ọ ẹ…, khen ngon
Gặp miền đất lạ: xòn xòn đẻ sai
Nướng thì thơm, bỏ ruột thì… khai!

» Đáp án

Chữ Khoai

Chữ “Khoai” bỏ K và i là chữ hoa; Bỏ h và a còn chữ O (O tròn như quả trứng gà).

3 câu tiếp nhắc các thành ngữ: No cơm tẻ, ọ ẹ khoai lang; Khoai đất lạ, mạ đất quen; Thứ nhất rô rang, thứ nhì lang nướng (rất thơm).

Chữ “Khoai” bỏ chữ o ở giữa còn lại chữ khai.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận