Câu đố về chữ (56 câu)

bởi Đặng Hấn
978 views

Câu 21

Chặt đuôi Miền Bắc gọi vừng
Bỏ giữa Bờm mừng đổi được nắm xôi
Che đầu : èo uột khó nuôi
Để nguyên bắt chuột hoặc ngồi đống tro

» Đáp án

Chữ Mèo

Miền Bắc gọi là “Vừng” (muối vừng), Miền Nam gọi là “mè”.

Bỏ chữ è còn lại “mo” (thằng Bờm có cái quạt mo…).

Các phần khác đã rõ.

Câu 22

Phải o có nón tàng hình
O vừa đứng đó đã thành cái ô
Nếu cầm thêm một lá cờ
O đàng trong lại hóa o đàng ngoài.

» Đáp án

Chữ O

Miền trong gọi O (em hoặc chị của bố) thì Miền Bắc (đàng ngoài) gọi là cô.

O đội nón vào thì chỉ còn là cái ô; nếu thêm chữ C (chữ “cờ”) lại thành chữ cô.

Câu 23

Dù che trước, dù che sau
Chẳng may mất đầu thì lấy đựng canh
Bởi chưng tê mẩy, tê mình
Chạy đôn chạy đáo kêu inh cả làng

» Đáp án

Chữ Ôtô

“Ô” cũng có nghĩa là “dù”.

Chữ “ôtô” bỏ chữ “ô” đầu còn lại là chữ “tô”, dụng cụ để đựng canh hay phở…

Giữa (mình) chữ ôtô là chữ “t”đọc là “tê” (tê buốt).

Ôtô thường chạy đây chạy đó, tiếng động cơ và tiếng còi xe kêu inh ỏi.

Câu 24

Không tin là bởi nửa sau
Đem rán nửa đầu xem có thơm không
Khi nhà ở, lúc lông bông
Bạn nào chưa biết, rờ ông biết liền

» Đáp án

Chữ Rông

“Nửa sau” là “ng”, thường được đánh vần là “ngờ” tức không tin.

“Nửa đầu” nhắc thành ngữ “Thứ nhất rô rang, thứ nhì lang nướng” tức là rất thơm.

“Nhà rông” để ở, “chạy rông” là đi lông bông.

Câu cuối đánh vần chữ “rông”.

Câu đố này thuộc loại “vừa đố vừa giảng”, dân gian hay sử dụng.

Câu 25

Đã sờ còn tức ách gì
Khi chia đôi có sá chi đợi chờ

» Đáp án

Chữ Sách

Câu đầu là đánh vần chữ “sách”.

Chữ sách chia đôi có 2 phần: “sá” (sá chi) và “ch” đọc là “chờ” (đợi chờ).

Câu 26

Giấu đầu thì hỏi
Giấu đuôi: trả lời
Giấu cả đầu đuôi
Reo lên vui thích
Không hề bưng bít
Thin thít lắng nghe

» Đáp án

Chữ Tai

Chữ “ai?” là để hỏi; chữ “ta!” là để trả lời; chữ “a!” hay được kêu lên khi vui thích ngạc nhiên.

Không che đi chữ cái nào, ta lại có chữ “tai” là bộ phận trong cơ thể con người và động vật dùng để nghe.

Câu 27

Bỏ nón: thành bánh
Để nón: xuân sang
Có nón hay không nón
Vẫn bạn với mai vàng

» Đáp án

Chữ Tết

Chữ “tết” bỏ dấu “^” thành chữ “tét”; mai vàng và bánh tét là những thứ gần như không thể thiếu trong gia đình người Miền Nam vào dịp tết Nguyên Đán.

Câu 28

Tê đầu tê đuôi
Ê mình ê mẩy
Bia rượu mềm môi
Phong lưu biết mấy

» Đáp án

Chữ Tết

Hai câu đầu (lấy từ câu đố dân gian Việt Nam) chiết tự chữ “tết” và cũng nói cảm giác mệt mỏi do hoạt động nhiều vào dịp tết.

Hai câu sau nhắc thơ Tú Xương:

Phong lưu đệ nhất ba ngày tết
Túng kiết như ai cũng rượu chè.

Câu 29

Còn đầu thì tóc mọc ra
Cắt đuôi, búi tó, vậy mà lại xinh
Xem ra đệ nhất tài tình
Mất đầu mà óc rành rành còn nguyên

» Đáp án

Chữ Tóc

“Không hát” tức là bỏ chữ “h”.

Ở câu cuối, “thờ eo” là đánh vần chữ “theo”

Câu 30

Bỏ đầu mọc răng
Chặt đuôi hóa rắn
Muốn được lời khuyên
Đầu đuôi bỏ hẳn

» Đáp án

Chữ Trăng

Chỉ cần nói thêm chữ “răn” là “khuyên răn”, “răn dạy”.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận