Câu đố về chữ (56 câu)

bởi Đặng Hấn
978 views

Câu 41

Có em thư báo đi về
Không em chỉ có tái tê một mình

» Đáp án

Chữ Tem

Tái tê là nói chữ “T”.

Câu 42

Này này chẳng phải mày đâu
Thiếu đầu đừng hỏi nông sâu cho phiền
Nếu mà có gậy chỉ thiên
Sẽ như phép lạ: hóa liền trái cây

» Đáp án

Chữ Tao

Khi nói đến ao, người ta hay quan tâm nông hay sâu. Gậy chỉ thiên là muốn nói dấu sắc.

Câu 43

Mới vừa chê ủng chê ôi
Cho ăn bánh hỏi, lại đòi trái cây

» Đáp án

Chữ Ôi

Bánh hỏi là dấu hỏi. Trái cây ở đây là trái ổi.

Câu 44

Một xu thì cũng ân tình
Đừng ham mang dấu mà thành hết khôn

» Đáp án

Chữ Xuân

Chữ xuân nếu thêm dấu thì chỉ có dấu hỏi là có nghĩa. Nhưng khi đó thành xuẩn là ngu xuẩn, xuẩn ngốc, tức hết khôn.

Câu 45

Rành rành bà ấy mẹ tôi
Về già hết đẹp, nhát người đi đêm

» Đáp án

Chữ

Hết đẹp là mất sắc, tức mất dấu sắc. Có câu tục ngữ: Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma.

Câu 46

Có mắt huyền lại tưởng lòa
Không mắt huyền hóa kiêu sa mơ màng

» Đáp án

Chữ

Mắt huyền ở đây là dấu huyền.

Câu 47

Rõ rành rành đấy bố tôi
Cớ sao có hỏi, trả lời rằng không?

» Đáp án

Chữ Cha

Chữ chả nhiều địa phương sử dụng như từ phủ định: Chả phải, chả có…

Câu 48

Xuất thân từ bác áo xanh
Thôi nghề bốc vác lại thành gió trăng

» Đáp án

Chữ Thợ

Áo xanh là áo thợ. Nghề bốc vác là nghề mang nặng, tức dấu nặng. Gió trăng là vẻ đẹp thiên nhiên nên cũng hay biểu tượng cho thơ Đề huề lưng túi gió trăng.

Câu 49

Gan chả hơn thỏ mấy
Đã đợi vẫn làm eo
“Trứng” rơi còn lo đậy
Cắt “cờ” mập thành heo.

» Đáp án

Chữ Cheo

Cheo là một loài thú giống hươu nhưng cỡ rất nhỏ, chạy nhanh và rất nhát. Nhát như cheo. Trứng rơi là bỏ chữ o đi.

Câu 50

Đầu bò đuôi gắn đầu trâu
Thân mình mập ú, giúp nhau học hành

» Đáp án

Chữ Bút

Bài viết liên quan

Để lại bình luận