Câu đố về chữ (56 câu)

bởi Đặng Hấn
978 views

Câu 51

Yêu là yêu cả loài người
Cớ sao mang tiếng để đời: gạ cô.

» Đáp án

Chữ Gạo

Câu 52

Ra ga mang nặng rồi chờ
Công trình lớn nhỏ đều nhờ đến anh
Cũng từ đất cát mà thành
Mầu hồng do lửa, dáng xinh do người

» Đáp án

Chữ Gạch

Câu 53

Chờ được thêm trái quả
Rồi đi quét cửa nhà
Bỏ đầu thừa đuôi thẹo
Chúa sơn lâm hiện ra

» Đáp án

Chữ Chổi

Chổi = chờ + ổi.Bỏ hai phía, chữ chổi thành chữ hổ.

Câu 54

Cắt đuôi đem bán hoài không được
Mất sắc eo ôi, ngó rõ ghê!
Thì quẳng nón, xông vào sông nước
Bán buôn, câu cá hoặc chèo thuê

» Đáp án

Chữ Ghế

Phần đuôi là chữ ế tức không bán được. Bỏ dấu sắc thành chữ ghê. Bỏ tiếp dấu “^” thành chữ ghe tức thuyền.

Câu 55

Tội đốt lửa rõ mười mươi
Thôi không hỏi tội đã cười như hoa
Đem roi dọa đánh: xin hòa
Bắt mang nặng, xin ở nhà vẽ tranh

» Đáp án

Chữ Hỏa

Đem roi dọa đánh tức là đánh dấu huyền.

Câu 56

Đang ngồi yên chỗ tụng kinh
Bởi ham thay dấu, đời mình cũng thay
Đang đồ điện, hóa đồ cây
Vừa vui đỗ đạt, đã tay mang còng.

» Đáp án

Chữ Theo

Ngồi yên chỗ tụng kinh là tu. Đồ điện là tụ (điện), đồ cây là tủ. Đỗ đạt là tú (đỗ tú tài).

Bài viết liên quan

Để lại bình luận