Câu đố về chữ (56 câu)

bởi Đặng Hấn
978 views

Câu 31

Dấu đầu lại hở râu ra!
Cắt đuôi, xóa dấu: đem mà thả ao
Vì thiếu dấu mới xa cau
Quanh năm đồng cạn đồng sâu nhọc nhằn

» Đáp án

Chữ Trâu

Chữ “trâu” bỏ chữ “u” và xóa dấu “^” là chữ “Tra” một loại cá gần giống cá trê nhưng có màu trắng, có nhiều ở miền Tây Nam Bộ.

Nếu chữ “Trâu” có thêm dấu huyền sẽ thành “Trầu” và khi đó sẽ gần với cau.

Câu cuối nhắc câu ca dao:

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

Câu 32

Hai đầu giải tỏa cả
Vạn mét vuông có ngay
Chỉ một đầu giải tỏa
Dẫu sao cũng còn hay
Để nguyên vẹn hơi găy
Chỉ ngồi chơi xơi nước!

» Đáp án

Chữ Khay

Vạn mét vuông là một hécta, viết tắt là “ha”. Khay là đồ dùng trong bộ uống trà.

Câu 33

Cắt đuôi: chim hóa thú
Đuôi ngắn lại thì hôi
Chia hai phần lớn nhỏ
Kìa: thú y đến rối!

» Đáp án

Chữ Thúy

Chim thúy, cũng có nơi gọi là chim trả vì thúy cũng có nghĩa là màu xanh ngọc.

Thay chữ y bằng chũ i, chữ thúy thành chữ “thúi”.

Câu 34

Lo làm thơm đẹp mặt người
Chính mình hết đẹp, kẻ cười rằng hôi!

» Đáp án

Chữ Phấn

Hết đẹp tức là mất sắc, phấn sẽ thành phân.

Câu 34

Chẵn lẻ âm dương vốn tự nhiên
Vờ ngu giả ngốc để cầu yên
Lăn quay một cái thành ra họ
Thề thốt để khoe có mắt huyền

» Đáp án

Chữ Nguyên

Các số nguyên gồm các số tự nhiên, các số tự nhiên mang thêm dấu âm và được phân chẵn và lẻ.

Chữ Nguyên do chữ “ngu” và chữ “yên” tạo thành.

Thêm dấu ngã (lăn quay) thành họ Nguyễn.

Nếu thêm dấu huyền thành nguyền (thề nguyền, thề thốt)

Câu 36

Trông kìa: ca hát oang oang
Giấu đầu kỹ mấy, con hoang biết liền
Mặt hoa da phấn ngỡ tiên
Không ngờ có hỏi, nó liền thoát y

» Đáp án

Chữ Khoang

Ca hát oang là đánh vần chữ khoang. Nhìn thẳng vào mặt chữ khoang, ta nhìn thấy ngay chữ “hoa”. Không “ngờ” là bỏ chữ “ng”, có hỏi là đánh dấu “?” sẽ được chữ “khỏa” là khỏa thân, thoát y.

Câu 37

Vắng ông : quay tít thò lò
Ông về càng tệ: không rồ cũng điên
U đi vắng tưởng đâu yên
Điếc tai hàng xóm những chiêng với cồng

» Đáp án

Chữ Cuồng

Chữ cuồng bỏ chữ ông còn chữ cù là con quay. Bản thân chữ cuồng là điên khùng. Bỏ chữ u còn chữ “cồng” trước kia hay đánh để truyền lệnh, hay đi bộ với chiêng.

Câu 38

Mang dấu gì tội cũng to
Trước lo sau mới ấm no, an nhàn.
Vốn dòng chim quí, chim sang
Mất đuôi hò hét oang oang tối ngày

» Đáp án

Chữ Loan

Loạn hay loàn (lăng loàn) đều có nghĩa xấu. Loan = lo + an. Loan là con chim phượng hoàng mái, loài chim sang trọng. Bỏ chữ n còn lại là cái loa nên mới hò hét oang oang.

Câu 39

Muốn anh đến, hãy đừng chờ
Mong cha về, lại hết nhờ. Chua thay.

» Đáp án

Chữ Chanh

Chờ là “ch”, nhờ là “nh”. Chanh tất nhiên là chua.

Câu 40

Chàng không ngờ dấu bị rơi
Vậy là chàng đã đổi đời làm cha

» Đáp án

Chữ Chàng

Không ngờ là bỏ “ng”, dấu bị rơi là bỏ dấu huyền.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận